El Paleolític a Llagostera

Llagostera es troba en plena depressió selvatana i és una de les regions més riques en troballes en superfície d’època paleolítica d’Europa. Aquestes troballes revelen el pas continuat i l’establiment a l’aire lliure de grups humans que, a Llagostera, detectem des de finals del paleolític inferior, al llarg del paleolític mig i sobretot durant el paleolític superior. Els primers humans documentats a Llagostera hi van arribar fa uns 100.000 anys, a finals del paleolític inferior o inicis del paleolític mig. Aquest moment correspon a l’aparició de l’Home de Neanderthal i se n’han trobat restes en alguns punts del nord del terme, s. Entre les peces recuperades en aquests jaciments destaquen els còdols tallats –choppers, chopping-tools– i les ascles –làmines primes i retocades–, abundants en aquests períodes de la prehistòria  

A banda, entre les eines de pedra en trobem que són fetes de sílex, un material excel·lent i que a Llagostera era importat d’altres indrets.  D’entre aquests jaciments, el prehistoriador Narcís Soler ha fet especial atenció a Bruguera  

Entre el material recollit a Bruguera I i publicat per Soler, hi ha 47 burins, 26 rascadores, 22 raspadors i 9 denticulats com a objectes més abundants. 

 Can Crispins, prop del mas del mateix nom, a la carretera de Sant Grau, també ben estudiat per Narcís Soler. D’aquest indret provenen més de 2.200 peces de quarsita, cristall de roca, pòrfir i algun exemplar de sílex, entre les quals trobem ascles, làmines, pics, raspadors i burins. Aquest important conjunt de materials, pel seu nombre i per les seves característiques, ens documenta en aquell indret a mitja alçada del massís de Cadiretes un assentament humà d’importància durant el període aurinyacià típic, és a dir, fa uns 26.000 anys més o menys. 

En algunes d’aquestes zones habitades durant el paleolític superior s’hi van agafar també materials dels posteriors períodes del neolític i l’edat del bronze. Així, per exemple, a Can Crispins, al costat del destacat conjunt d’indústria lítica aurinyaciana que acabem de veure, també hi van aparèixer objectes de pedra clarament més tardans, com puntes de fletxa  destrals polimentades, molins de mà barquiformes i, fins i tot, alguns fragments de ceràmica. 

Destral de Pedra
Imatge : https://www.ecured.cu/Hacha 

Font d’informació: http://arxiu.llagostera.cat/pdf/conference/prehistoria.pdf