Paleolític

El Paleolític 

La paraula Paleolític prové del grec i significa “pedra antiga”. Fa referència al període de desenvolupament humà de l’etapa de Pedra antiga que va precedir del Mesolític (que també correspon a l’Edat de Pedra, però a l’etapa mitjana). La tercera i última etapa d’aquesta Era de Pedra va ser el període Neolític. 

El Paleolític va començar amb l’aparició de l’home fa uns 3 milions d’anys i es va estendre fins al 9000 a. C. Va ser l’etapa més prolongada de l’Edat de Pedra, que es va caracteritzar per l’ús d’eines molt rudimentàries, com la pedra estellada. 

Les eines de pedra van resultar els primers artefactes culturals que els historiadors van emprar per reconstruir com era la vida de l’humà durant el Paleolític. A més, es van trobar vestigis de pintures rupestres a les cavernes, amb escenes de recol·lecció de fruits i de pràctiques de cacera que realitzaven conformats en grups.

Paleolítico: resumen, etapas, sociedad y características
Imatge: https://www.caracteristicas.co/wp-content/uploads/2016/06/pueblos-nomades-e1559356009943.jpg

Etapes del paleolític 

Durant el Paleolític superior l’humà va millorar la comunicació 

El període del Paleolític es divideix en tres parts: 

● Paleolític inferior. És la primera part que va abastar des de 3 milions d’anys enrere fins al 250.000 a. C. Els humans eren nòmades, es refugiaven en coves per protegir-se del fred i dels animals salvatges. La gran aportació per a la humanitat va ser el descobriment del foc. 

● Paleolític mitjà. És la segona etapa que va abastar des de l’250.000 a. C. fins al 30.000 a. C. Els humans, en contínua evolució, van aconseguir la fase d’home de Neandertal, que es va caracteritzar per la seva sofisticada intel·ligència i per millorar les armes que utilitzaven per a la caça.

 

● Paleolític superior. És la tercera etapa que va abastar des de 30.000 a. C. fins al 10.000 a. C. Es va trobar la quantitat més gran d’evidències del desenvolupament artístic (com les pintures rupestres i petites escultures d’argila o d’os). L’evolució de l’humà va aconseguir la fase d’home de Cromanyó, que tenia més capacitat per comunicar-se. 

Característiques del Paleolític 

El període del Paleolític es va caracteritzar per: 

● Les poblacions eren nòmades i solien mobilitzar-se en petites tribus o grups reduïts. 

● Les activitats principals eren la recol·lecció de fruits i la caça. 

● Es va donar el descobriment de foc, durant el Paleolític inferior. 

● L’home es refugiava en barraques precàries i cavernes (d’allí l’origen del nom “cavernícoles” que també van rebre els humans d’aquest període). 

● Es van fabricar les primeres eines rudimentàries, fetes amb pedres partides. Després van millorar i van incloure materials com la fusta i l’os. 

● Sorgeix l’art com a evidència de el desenvolupament cultural. 

● Es practicava la pesca, desenvolupada per l’home de Neandertal (durant el Paleolític inferior). 

● El llenguatge primitiu va permetre el desenvolupament d’estructures socials. 

Font d’informació: https://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic