Neolític

A part de començar a treballar l’agricultura i la ramaderia, al Neolític es van experimentar notables avenços en les tècniques de fabricació de diferents productes i es va perfeccionar la fabricació d’eines de pedra amb la tècnica del polit. Es van fabricar moltes noves eines relacionades amb el desenvolupament de l’agricultura: falçs, destrals, malls. També es van fabricar molins de mà, per moldre els cereals. 

Com ja no calia que tots es dediquessin a aconseguir aliments, es van desenvolupar diverses activitats artesanes: la ceràmica, la cistelleria i el teixit. D’aquesta manera, es va poder disposar de recipients de diferents mides per a contenir aliments o líquids i de teixits elaborats amb diferents fibres vegetals i animals, que van poder ser emprats per fabricar vestits. 

Neolític Ainhoa Elisa Claudia
Imatge: https://image.slidesharecdn.com/neolticainhoaelisaclaudia-110511100035-phpapp01/95/neoltic-ainhoa-elisa-claudia-1-728.jpg?cb=1305108108

Durant el període neolític l’art va continuar desenvolupant-se. Seguint la línia iniciada en l’última etapa del Paleolític, les principals manifestacions artístiques van continuar centrant-se en la pintura i l’escultura: 

Pintures rupestres: la major part d’elles s’han trobat a la zona llevantina de la península Ibèrica. A diferència de les pintures del Paleolític Superior: 

– Es van realitzar en les entrades de les coves o en coves poc profundes (abrics).     

– Són pintures monocromes (realitzades en un sol color, vermell o negre), esquemàtiques i en moviment. 

– És freqüent l’aparició de la figura humana en escenes de la vida quotidiana: escenes de caça, recol·lecció, danses, rituals, … 

Tampoc es coneix el seu significat, encara que se segueix relacionant amb ritus relatius a la fertilitat de la terra. 

Ceràmica: amb el pas el temps els atuells de ceràmica van començar a ser decorades amb dibuixos geomètrics realitzats mitjançant incisions amb punxons o incrustacions de petxines de mol·luscs. 

Got amb decoració cardial. Cova de la Sarsa, Alcoi (Alacant) 
Imatge: http://www.museuprehistoriavalencia.es 

Font d’informació: https://blocs.xtec.cat/prehistoriasafa/el-neolitic/