Introducció

La Prehistòria és el període en la qual vivien els primers grups humans, des de la seva aparició fins que es va inventar l’escriptura. Hi distingim tres etapes molt ben diferenciades pel que fa a la manera de viure:

  • Paleolític : Va començar fa 3 milions d’anys i va acabar el Neolític fa 10.000 anys, període en el qual es van descobrir de la ramaderia i l’agricultura. 
1. Paleolítico - TEAM TEACHING Alfa & Omega
Imatge: https://sites.google.com/site/teamteachingalfayomega/_/rsrc/1472873583667/curso-2015-2016/prehistoria/1-paleolitico/paleolitico.png
  • Neolític: Va començar fa 10.000 anys. Les eines que fabricaven estaven més polides i  elaborades que al Paleolític i els permetia fer moltes coses: caçaven,  pescaven i recol·lectaven plantes. També tenien unes enganxoses pintures amb les quals pintaven les coves amb les mans.  
Prehistoria: etapas, sociedad, inventos y características
Imatge : https://www.caracteristicas.co/wp-content/uploads/2017/05/prehistoria-5-e1567907866390.jpg
  • Edat dels Metalls: Per definició, és el període que va seguir a l’Edat de Pedra i durant el qual l’esser humà va començar a fabricar eines i armes de metall, com l’espasa. 

Font d’informació : https://www.educapeques.com/lectura-para-ninos/pasajes-del-la-historia/la-prehistoria.html